Archive for 8 lutego, 2013

Lilith – zdetronizowana krolowa na uchodzctwie

QMan_WB_BI_1592_Lilith Środek ciężkości miedzy Ziemia a Księżycem znajduje sie wewnątrz Ziemi.Jako cześć układu Ziemia-Księżyc , Lilith jest wirem energetycznym ścisłe związanym z centrum Ziemi .W tym kontekście Lilith jest bliźniaczo podobna do energii rdzenia Ziemi, serca , które żywi i ognia który podtrzymuje nasze ciała  i formę naszej planety. W mitologii hebrajskiej Shekinah zwana Sophia , symbolizuje kobiecy aspekt mądrości .Lilith może być widziana jako „niższa” Shekinah – korzenie kabalistycznego DRZEWA ŻYCIA , a Sophia – jako gałęzie i owoce , korona drzewa.

Judeochrześcijańskie religie uwypuklając męski aspekt boskości , zepchnęły zmysłowy aspekt „dolnej Shekinah” , tak skutecznie iz stalą sie ona nieczysta, „bezbożna”.

event_165008412

Lilith symbolizuje instynktowna pasje zycia, ekspresje seksualna podniesiona do rangi misterium.Jej imieniem został nazwany „czarny księżyc” lub inaczej asteroid odkryty w 1720 roku. Lilith jest opisywana jako trzecia strona naszego księżyca i przedstawiana jako ta, która sześć razy okrąża ziemię, i może być widziana, ale nigdy bezpośrednio, tylko kiedy jej cień przecina słońce. 

Asteroid został pierwszy raz opisany jako „Wielki Sepherial” i z punku widzenia narodzin reprezentuje zemstę, zdradę, aborcję, śmierć przy narodzinach dziecka. Czarny Księżyc reprezentuje pierwotna bezosobowa sile twórczego instynktu.

Jak chmura pyłu Lilith absorbuje światło w siebie, zupełnie inaczej niż Księżyc , odbijający światło Słońca .

Refleksyjny Księżyc reprezentuje osobiste , subiektywne odczucia .Energie Czarnego Księżyca pochodzą nie z racjonalnego umysłu z rejonów na poziomie duszy.

Z  tych najbardziej pierwotnych  , częstokroć wypieranych, nie mogących doznać spełnienia   w cyklu wcieleń….

710_Lilith

Musimy rozważyć przy interpretacji astrologicznej ciemne zaplecze znaku w którym występuje ona w naszych kosmogramach .

Dementra George opisuje trzy fazy jakie musimy przejść w celu integracji najdzikszego aspektu  naszego Cienia :

-Konfrontacja z represjami jakim nas poddano.

-Emigracja rozpaczy – nad naszym odrzuceniem, gdzie cień chce dokonać zemsty.

-Bunt przeciwko uległości , kiedy Lilith mówi przez nas , domagając się absolutnej równości w każdej  sytuacji( związek , praca , grupa)

Zamiast być zdominowana Lilith wybiera utratę bezpieczeństwa fizycznego , wchodząc w samotność  , płacąc cenę  wykluczeniem  ze społeczeństwa.

W akcie silnego wybuchu tłumionego gniewu , mamy zdolność by zobaczyć i mówić prawdę…

Kolejnym etapem jest

-Lot na uchodzctwie -szukanie schronienia, wicie się w bólu niczym ranione zwierze… Jeśli nie możemy uciec od ciemięzcy – udajemy się na wewnętrzną emigracje .

-Wydanie i odkupienie  , pojawia sie gdy nie fałszujemy już siebie w leku przed społeczną ocena .Lilith pomaga nam wtedy usunąć zniekształcone aspekty Jazni, powstałe w wyniku konfliktu i separacji..

Lilith odcina warstwy które zaciemniają  jej prawdziwa naturę .

Kojarzona jest z radykalnym feminizmem, prostytucja, sadomasochizmem, wszelkimi nieakceptowanymi postawami i stylami zycia..na granicy normy.

Astrolog Kelly Hunter uwaza , ze „rzuci ona klatwy na kazdego kto zaprzeczy jej waznosci i obecnosci” .

W horoskopie Izraela Czarny Księżyc znajduje sie w Wodniku i 4 domu…

W horoskopach  polskich radykalnych feministek  min Magdaleny Srody, Kazimiery Szczuki mozna zauważyć Lilith w opozycji do Urana !

Mawia sie iz w horoskopach artystów Krolowa piekieł symbolizuje inspiracje która staje się w toku życia obsesja…Integracja Lilith przypomina  spacer po ostrzu noża…Tak fascynujący jak i  przerażający…

lilith1