Archive for Luty 2013

Lilith – zdetronizowana krolowa na uchodzctwie

QMan_WB_BI_1592_Lilith Środek ciężkości miedzy Ziemia a Księżycem znajduje sie wewnątrz Ziemi.Jako cześć układu Ziemia-Księżyc , Lilith jest wirem energetycznym ścisłe związanym z centrum Ziemi .W tym kontekście Lilith jest bliźniaczo podobna do energii rdzenia Ziemi, serca , które żywi i ognia który podtrzymuje nasze ciała  i formę naszej planety. W mitologii hebrajskiej Shekinah zwana Sophia , symbolizuje kobiecy aspekt mądrości .Lilith może być widziana jako „niższa” Shekinah – korzenie kabalistycznego DRZEWA ŻYCIA , a Sophia – jako gałęzie i owoce , korona drzewa.

Judeochrześcijańskie religie uwypuklając męski aspekt boskości , zepchnęły zmysłowy aspekt „dolnej Shekinah” , tak skutecznie iz stalą sie ona nieczysta, „bezbożna”.

event_165008412

Lilith symbolizuje instynktowna pasje zycia, ekspresje seksualna podniesiona do rangi misterium.Jej imieniem został nazwany „czarny księżyc” lub inaczej asteroid odkryty w 1720 roku. Lilith jest opisywana jako trzecia strona naszego księżyca i przedstawiana jako ta, która sześć razy okrąża ziemię, i może być widziana, ale nigdy bezpośrednio, tylko kiedy jej cień przecina słońce. 

Asteroid został pierwszy raz opisany jako „Wielki Sepherial” i z punku widzenia narodzin reprezentuje zemstę, zdradę, aborcję, śmierć przy narodzinach dziecka. Czarny Księżyc reprezentuje pierwotna bezosobowa sile twórczego instynktu.

Jak chmura pyłu Lilith absorbuje światło w siebie, zupełnie inaczej niż Księżyc , odbijający światło Słońca .

Refleksyjny Księżyc reprezentuje osobiste , subiektywne odczucia .Energie Czarnego Księżyca pochodzą nie z racjonalnego umysłu z rejonów na poziomie duszy.

Z  tych najbardziej pierwotnych  , częstokroć wypieranych, nie mogących doznać spełnienia   w cyklu wcieleń….

710_Lilith

Musimy rozważyć przy interpretacji astrologicznej ciemne zaplecze znaku w którym występuje ona w naszych kosmogramach .

Dementra George opisuje trzy fazy jakie musimy przejść w celu integracji najdzikszego aspektu  naszego Cienia :

-Konfrontacja z represjami jakim nas poddano.

-Emigracja rozpaczy – nad naszym odrzuceniem, gdzie cień chce dokonać zemsty.

-Bunt przeciwko uległości , kiedy Lilith mówi przez nas , domagając się absolutnej równości w każdej  sytuacji( związek , praca , grupa)

Zamiast być zdominowana Lilith wybiera utratę bezpieczeństwa fizycznego , wchodząc w samotność  , płacąc cenę  wykluczeniem  ze społeczeństwa.

W akcie silnego wybuchu tłumionego gniewu , mamy zdolność by zobaczyć i mówić prawdę…

Kolejnym etapem jest

-Lot na uchodzctwie -szukanie schronienia, wicie się w bólu niczym ranione zwierze… Jeśli nie możemy uciec od ciemięzcy – udajemy się na wewnętrzną emigracje .

-Wydanie i odkupienie  , pojawia sie gdy nie fałszujemy już siebie w leku przed społeczną ocena .Lilith pomaga nam wtedy usunąć zniekształcone aspekty Jazni, powstałe w wyniku konfliktu i separacji..

Lilith odcina warstwy które zaciemniają  jej prawdziwa naturę .

Kojarzona jest z radykalnym feminizmem, prostytucja, sadomasochizmem, wszelkimi nieakceptowanymi postawami i stylami zycia..na granicy normy.

Astrolog Kelly Hunter uwaza , ze „rzuci ona klatwy na kazdego kto zaprzeczy jej waznosci i obecnosci” .

W horoskopie Izraela Czarny Księżyc znajduje sie w Wodniku i 4 domu…

W horoskopach  polskich radykalnych feministek  min Magdaleny Srody, Kazimiery Szczuki mozna zauważyć Lilith w opozycji do Urana !

Mawia sie iz w horoskopach artystów Krolowa piekieł symbolizuje inspiracje która staje się w toku życia obsesja…Integracja Lilith przypomina  spacer po ostrzu noża…Tak fascynujący jak i  przerażający…

lilith1

Rudolf Steiner -analiza horoskopu ( miniaturka)

{1F9CABFE-8871-4851-9C8F-A6E1BCE48AFD}1.Ascendent i jego władcy.
Ascendent Steinera wypada w 14st37min przenikliwego niczym promienie Roentgena Skorpionia!Zarówno stary (Mars) jak i nowy(Pluton) władca Skorpiona przebywa w miejscu swego wygnania (w Byku) w domu 6 władanym przez Merkurego.Położenie zjednoczonych koniunkcją władców Skorpiona w domu 6 sugeruje koncentrację energii i woli na osuwaniu „zanieczyszczeń”.W jakiej dziedzinie będzie dokonywała się ta praca dezynfekcyjna powie nam Merkury jako władcą domu 6.Energetyczny subton Wenus w Wodniku(jako władczyni Byka-gdzie władcy Ascendentu przebywają)mówi o tym,że praca ta będzie przebiegała w sposób elastyczny z uwzględnieniem holistycznej perspektywy przejawiającej się głównie w traktowaniu człowieka jako głównego narzędzia poznawczego.
2.Wygnanie Merkurego.
Merkury Steinera przebywa w księżycowym domu 4 w koniunkcji z Neptunem w Rybach(jako władcą Przestrzeni Duchowej).Koniunkcja ta potwierdza wyrzeczenie się przez Merkurego jego własnej logicznej natury,na rzecz gnostycznego wglądu.Pobyt Merkurego w Rybach w koniunkcji z Neptunem w towarzystwie  chrystusowego Słońca w Rybach mówi o „porcji gnozy” jaką Steiner przyniósł ze sobą na Ziemię ze Świata Duchowego podczas obecnej inkarnacji,oraz o specyfice jego ezoterycznej tożsamości. Półtorakwadratura tej koniunkcji do MC(27st29min Lwa) wskazuje na trud i zagubienie Steinera w latach dziecinnych,kiedy to jego doświadczenia duchowe były przyczyną jego alienacji,oraz o trudnej drodze do stawania się duchowym liderem .Wspomiany wcześniej higieniczny zabieg wykonywany przez koniunkcję Marsa i Plutona ma swoje miejsce w dziedzinie ezoterycznych inicjacji i wglądów(na co pozycja Merkurego wskazuje!)
3.Rekompensata wygnania Merkurego
Aby osoba z Merkurym tak silnie zdominowanym przez subtelne,duchowe wpływy Neptuna mogła zaadaptować się do funkcjonowania w realnym świecie inne planety musiały przejąć jego funkcję”sadowiąc się” w jego domicyliach(czyli znaku Bliżniąt i domu 3,znaku Panny i domu6 -czyli władztwach Merkurego,oraz miejscu jego wywyższenia-czyli znaku Wodnika i domu 11).Mamy tu rzeczywiście niezwykle bogatą paletę takich kombinacji:w domu 3 mamy Wenus w Wodniku,w domu 11 Księżyc w Wadze,W domu 6 Marsa i Plutona,w Bliźniętach mamy Urana,a w Pannie Saturna!
Steiner_Portrait
4.Księżyc i dom 4
Cała zawartośc domu 4(Neptun,Merkury i Słońce w Rybach) podlega 11 domowemu Księżycowi w Wadze,co świadczy o takim transormowaniu zasobów Nieswiadomosci jak i duchowego wglądu,że znajduje on ujście w sferze kultury(malarstwo,architektura,eurytmia,pedagogika,teatr,poezja).Proces ten zachodzi przy silnym udziale Wenus(połaczonej trygonem z 11 domowym Księżycem) oraz Urana w Bliżniątach w 7 domu na wierzchołku półkrzyża zmiennego(jako władcy domu 11).Trygon Wenus  w Wodniku do 11 domowego Księżyca wskazuje na  pomoc (często było to finansowe wsparcie dla ośrodków antropozoficznych)ze strony darzących Steinera przyjażnią i podziwem kobiet,oraz siłę związku i potencjał związku z jego życiowa partnerką.Dodajmy jeszcze,ze Księżyc jest wspierany przez sekstyl 9 domowego Jowisza we Lwie.
5.Uran na wierzchołku półkrzyża
Uran Steinera tworzy dwie kwadratury do opozycji Słońce(09st21min Ryb) -Saturn(05st52min Panny),co ma związek z unikalnym i wielostronnym wkładem Steinera w ezoterykę,jak również bólem,który do tego rodzaju urzeczywistnienia prowadził.Uran na wierzchołku półkrzyza zmiennego wskazuje na ryzyko rozproszenia mentalnej energii,czy tworzenia rewolucyjnych teorii na swój własny użytek,czego Steiner musiał unikać,by zrealizować w pełni swą misje..
6.Jowisz
Jowisz we Lwie (czyli własnej 9tej fazie swego cyklu) w horoskopie Steinera dostosował motywację swej manifestacji do wibracji i wyzwań domu 9,którym przeciez włada!.Przejawienie 9 fazy Jowisza na solarnym materiale znaku Lwa dało człowieka ,który w zaangażowany,aktywny,pełen entuzjazmu sposób potwierdza swe filozoficzne dążenia i postawy(postawa wiary w mozliwości i dobro tkwiące w człowieku w szczególności).Człowiek taki „ożywia” i przybliża ludziom swa filozofię i religię poprzez szczere w nią zaangażowanie wyrażajace się ciepłej ,pełnej ufności postawie.
7.Saturn
Położony na jednym z ramion zmiennego połkrzyża Saturn otrzymuje energetyczne piętno od Merkurego w Rybach(jako władcy Panny),królujac w domu 10, definiujac misję i odpowiedzialność posiadacza tej konstelacji.Wyraża się ona w takim rodzaju ezoterycznego przywództwa,które wiaże się z opracowaniem „technicznych metod” ezoterycznego urzeczywistnienia,które chroni przed dezintegracją(w labiryncie ezoterycznych dróg o nią łatwo!) a prowadzi do Oświecenia,Indywiduacji, Integracji i Boskości.
rsteiner
b8ace1cb-3529-4942-b720-fc88b0a59463
Goetheanum I– monumentalna budowla w Dornach w okolicy Bazylei  w Szwajcarii zaprojektowana przez Steinera Jest siedzibą Towarzystwa Antropozoficznego.

Autor tej analizy to :

173185_100003856688087_375673910_qRafał Szymborski( ur 2.10.1980)  :astrologia zajmuję się od 9 lat jako samouk ,-zainteresowania-astrologia ,thelema,tantryzm buddyjski i siwaicki,kultury Nowej gwinei,Amazonii,Australii,Syberii,Polinezji…wędkarstwo,kontrkultura,paleontologia,astrofizyka,no i szczególnie ryby,morza,rekiny.
scorpena@op.pl