Archive for 25 kwietnia, 2011

Karma wrodzona – osobista zwrotnica…

„Zwrotnica kolejowa – ruchoma część ROZJAZDU  na którą składają się specjalnie profilowane cienkie szyny –IGLICE  które przylegają do opornic. Opornica to specjalnie sfrezowana szyna umożliwiająca dokładniejsze przyleganie iglicy. Opornica z iglicą tworzą półzwrotnicę. 2 półzwrotnice połączone ściągiem iglicowym i zamknięciem nastawczym tworzą zwrotnicę (zwaną czasem także zwrotnicą skupioną). Sterowanie zwrotnicą może być zdalne (mechaniczne lub elektryczne) lub ręczne. ” za Wikipedia..


Według dalekowschodnich poglądów, nasze życie opiera się o kierunkowe WYZNACZNIKI  , z którymi przybywamy na ten świat..

Wyznaczniki te możemy określić mianem KARMY WRODZONEJ ( pojęcia takiego używa  Andrzej Wasilewski min w książce „Karma -los człowieka”)..

Wyznaczniki te określają  jakie elementy postawy wobec siebie i ludzi dusza powinna TRWALE  ZMODYFIKOWAĆ  i jakie warunki życia ucieleśnionego będą sprzyjały realizacji tego zadania..

Dla wielu taka koncepcja jest szokująca , nie do przyjęcia ze oto sami ( choć w porozumieniu  z” Rada Starszych „czyli Władcami Karmy) wybieramy sobie kraj,  , rodziców.., krąg kulturowy, często  na pierwszy rzut oka  niesprzyjający jakiemukolwiek rozwojowi czy nawet fizycznemu przeżyciu…

  Zadania do przepracowania, obarczające  nas jako transcendentalny sens konkretnego wcielenia  jednostki, tj. kama wrodzona, to właśnie owo mityczne PRZEZNACZENIE (czyli plan realizacji pewnego zadania w określonych warunkach!)

Słowo ZADANIE pojawia się  często  , niejako podkreślając dobitnie  nasza aktywna role w tym niezwykłym misterium..

Aktywność  ta powinna dotyczyć   zarówno  posłużenie się umysłem, pamięcią, rozumem do analizy tego zadania, jak tez  pewnego rodzaju determinacja by zadanie wykonać, nie zbaczając z tej ścieżki …

Ucieczka  od  PRZEZNACZENIA jest niemal  niemożliwa  bowiem drogę nie pokrywającą się  z NIM los będzie nam utrudniał  i komplikował( !!!)   podstawiając  zarazem co pewien  czas taka sama alternatywę kierunkowa…!

Niepełne przerobienie  zadań   wniesionych przez karmę wrodzona  powoduje konkretne skutki..

Lekcje trzeba powtórzyć..

Jeśli w warunkach tej inkarnacji dusza ( człowiek) nie pojmie jakie  swoje cechy musi przekształcić , udoskonalić..to w kolejnym wcieleniu  powróci z identycznym zadaniem, acz warunki realizacji będą bardziej uciążliwe!

( Bardzo niebezpieczny  jest dla duszy akt  DEZERCJI czyli SAMOBÓJSTWO..)

Karma wrodzona jest wiec jakby zadanym na dane życie „programem edukacyjnym”..

Przyjmuje się  iz dziecko do lat siedmiu żyje  w kręgu indywidualnym karmy matki, przez kolejne 7 lat zwiazane jest bardziej z karma ojca..

Od okresu dojrzewania wstepuje na swoja własna droge karmiczna..

Zycie człowieka podporzadkowane jest określonym PRAWOM, ustanowionym przez siły wyższe..Jesli spełniamy te oczekiwania, nawet nieświadomie , to SIŁY te pomagaja nam w realizowaniu przyjetych zadan zyciowych..

Jesli natomiast funkcjonujemy w sposób  sprzeczny z zadanym nam programem, wówczas  te same SIŁY , w celu „odciągnięcia ” nas z błędnej  drogi , INSPIRUJĄ  powstanie warunków  , w których  nasze problemy potęgują  się  wielokrotnie!

( bez wzgledu na  zasób wydatkowanej energii , dla osiągnięcia „niewłaściwego” celu..)

Podstawowa przyczyna pojawienia się problemów życiowych , chorób jest żywienie negatywnych uczuć i emocji  w stosunku do otaczającego nas świata…( na ten temat polecam serie książek pt” Diagnostyka karmy ” Łazariewa)

Jeśli  człowiek w oparciu o swoje poglądy   i wyobrażenia  doświadcza  NIE-AKCEPTACJI REALNEJ RZECZYWISTOŚCI , wówczas wchodzi w konflikt..niejako ze STWÓRCA !

Wszelkie negatywizmy jak: pycha, frustracja, złość, zazdrość, porzadliwosc, itp tworza tzw KARMĘ WYPRACOWANA.

Karma ta dodatkowo obciąża dusze, a jej skutki zaczynamy odczuwać mniej wiecej po 35/ 40 r zycia..

Zatem nasza postawa  i sposób  myślenia  jest najważniejsza , dzieki pozytywnej wypracowanej karmie, możemy zniwelować   skutki karmy wrodzonej ( warunki startu)!!!

Najstarszym rozwiązaniem umożliwiającym przestawianie zwrotnicy bez udziału motorniczego było zatrudnienie zwrotniczego, który w zależności od linii zbliżającego się tramwaju odpowiednio przestawiał zwrotnicę…”za Wikipedia..

Coz znaczy „zatrudnić  zwrotniczego”?

Przejąc  odpowiedzialność  i kontrole nad własnym życiem ( losem, przeznaczeniem?)

Kiedy przestajemy „zwalać  winę ” na świat , Boga, rodziców, męża, państwo, pogodę czy inne wrogie  nam siły , zaczynamy naprawdę realnie i z werwa przestawiac tramwaj na odpowiednie tory..trasy , zwanej życiem…

Wespół  z MOTORNICZYM …który będzie nam bardzo wdzięczny za zdjęcie tego obowiązku z ramion..