Archive for 2 lutego, 2011

Uran, Neptun , Pluton – oddział do zadan specjalnych…cz III

Triada planet pokoleniowych  przemawia własnym językiem….

Nie jest to język  łatwy…

Jakie przesłanie niesie ze sobą planeta  Uran, władca Wodnika..?

Uran

Patronuje zjawiskom ultranowoczesnym…

Genialnym umysłem siega tam, gdzie wzrok nie siega…

Paradoksalnie , mimo iz to społecznik i piewca wolnosci…stroni od ludzi…

W swym pospiesznym  narwanym sposobie bycia, kroku dotrzymać mu mogą jedynie…równie błyskotliwi i nieszablonowi ludzie!

Nie ma w zwyczaju zbytnio tłumaczyć i roztrząsać czemu jest taki a nie inny…

Marzy mu się komunia umysłów- braterstwo krwi…(błękitnej krwi)

To arystokrata intelektualny, bezkompromisowy propagator wartości   IDEI  jako  fundamentu niezbędnego dla istnienia świata!

Mozna spodziewać się ,ze dzięki najczulszemu mechanizmowi , w jaki zaopatrzony jest jego mozg – w ułamku sekundy spłynie na niego

wiedza objawiona, całościowa, kompletna…

Pytanie czy zdąży  zakomunikować  ja współbraciom i znajdzie naśladowców ?

Warto zatem gonić Mistrza, choćby wydawało się  nam iz obcujemy z kosmita, który   zjawił się  tu na Ziemi przez przypadek, za wcześnie …

przynajmniej o jedno stulecie…:)

Mimo iz emanuje chłodem, dojrzeć  w nim można   cały BEZMIAR  kosmosu  ukryty  w błękicie  spojrzenia …

„Wariat to człowiek cierpiący na dużą niezależność intelektualną….” jak rzekł Amrose Bierce..

„Wariat: człowiek z głową w IV wymiarze” Stefan Napierski
Byc z Uranem za pan brat to doceniać wartość tego co większość określa mianem SZALEŃSTWA…

nadając mu własna definicje i blask…oraz czyniąc  użytecznym!