Archive for 5 stycznia, 2011

Kwadratura swiateł …

Kwadratura  uważana jest powszechnie,  za najtrudniejszy aspekt w horoskopie…

W jej naturze zawarte jest napięcie, które  kumuluje się wewnątrz jednostki..

Związana  jest z jakością kardynalna (Baran-Rak) , toteż należy traktować  ja  jako element dynamizujący , dostarczający nam bodźców  i energii do inicjowania  zmian…

Planety tworzące aspekt kwadratu , wydaja się iść po linii największego oporu…

Zazwyczaj  blokują i tłumią swoje podstawowe  intencje,

wzajemnie „kwestionując”  swoje  prawo do ekspresji…!

Zazwyczaj jedna z planet odrzuca wartości drugiej , z reguły jest to planeta wolniejsza…

Szybsza planeta , czuje się  stłumiona, ograniczona, , musi zmienić swoja orientacje – co wymaga dużego wysiłku!

A ze zmiana kierunku i formy ekspresji  zdaje się być konieczna, kwadraty są absolutnie bezkompromisowe…

Ten aspekt zachęca nas do działania , a nie do biernego znoszenia tworzonych przez siebie cierpień i niewygody..

Ale problemem są  w tym przypadku: zahamowania lub nadmierny rozpęd…!!!

Osoba w której kosmogramie występuję kwadratura świateł ( Słońca i Księżyca)   -czyli najważniejszych  elementów  horoskopu – dusi w sobie wewnętrzne konflikty…

Astrolog nie jest w stanie przewidzieć  jak zamanifestuje się w życiu , konkretny kwadrat…

Zazwyczaj  na początku  życia , człowiek hamuje potencjał tegoż  aspektu, a później  z powodu ogromu kryzysów (zmuszających do działania) nabiera niebezpiecznego rozpędu  , aż  w końcu  nauczy się  zrównoważanej  ekspresji…

Niemniej , prędzej czy później ten trudny aspekt stawia nas oko w oko z konfliktami w otoczeniu ( to  manifestacja konfliktów wewnętrznych) które  należy  skutecznie rozwiązać , co wymaga  naszej pełnej , niezakłóconej  uwagi..

Człowieka z kwadratura świateł, łatwo rozpoznać…:)

To  tzw ” niepokorny duch” człowiek, skłócony sam ze sobą, ale i zdystansowany…

Nieco nadpobudliwy, porywczy, kąśliwy i autoironiczny..

W życiu codziennym…trudny, nieprzewidywalny…

Otacza go aura niepokoju  która  często  „przydaje” charyzmy  aktorom czy ludziom sceny…

Poniżej galeria znanych osób , których  światła  łączy aspekt kwadratury…