Archive for 1 stycznia, 2011

Uran w Baranie – czyli komu „zapłonie „głowa?

„Albo tworzymy historie, albo stajemy sie jej ofiarami”…

Anonim

Niebawem czeka nas niezwykle wydarzenie  …mianowicie Uran wkroczy do znaku Barana!

Ostatnio przebywał w nim  w latach 1927-1934  przynosząc ze sobą rewolucje naukowo-techniczna, objawiająca się wysypem ( wybuchem?) nowatorskich odkryć i wynalazków…(min: respiratora, zapalniczki, tranzystora,radiosondy) Zbiegło  się to także  z początkami  telewizji oraz udowodnieniem  istnienie DNA….

Baran symbolizuje wybuch sił ( najlepiej widać  to wiosna!) a także nowe życie, uparte parcie do przodu, ducha pionierów….

Baran to działanie, agresja, przejawianie woli ,  nieznoszenie sprzeciwu i wielka odwaga!

Koresponduje w organizmie ludzkim z głowa (mózgiem) twarzą i krwią…

Uran -planeta kojarzona z ideałami rewolucji francuskiej  czyli: równością , wolnością  i braterstwem…dokonująca skokowych zmian w świadomości…

Uran patronuje anarchistom, wynalazcom, buntownikom , futurologom i ekscentrykom- przejawiając się pod postacią nagłych olśnień, intuicyjnych wglądów, radykalnych postaw – nawołuje do przewrotów , wyzwolenia się z pęt niewoli…

Koresponduje w organizmie ludzkim z : systemem nerwowym, napięciem i jego rozładowaniem , a także z dostrojeniem do tzw umysłu planetarnego…

Czy zatem czas który nadchodzi,a którego  wielu się obawia  to cykl zdarzeń  i zjawisk mających za zadanie  zadziałać  niczym wspomniany wyżej RESPIRATOR dla  zatęchłych , rozleniwionych i zatrutych  ciał i umysłów społeczeństwa  konsumentów ?

A może to czas ,gdy w prymitywnych jednostkach ,niczym ZAPALNICZKA zapłonie  ogień  buntu i rebelii o niespotykanych  rozmiarach, gdyż Uran zdaje się znamionować   idee rozprzestrzeniające  się  z prędkością  wirusów  komputerowych!

Jak wiadomo, umiejętność krzesania ognia była jedną z najważniejszych zdobyczy w długiej historii ewolucji człowieka.

Co ciekawe,  ogień był pierwotnie  zdobywany dzięki gwałtownej burzy z piorunami, a dopiero później hominidy same nauczyły się go krzesać….

Potem wynaleziono..zapalniczkę …czy zadziałał  ciąg  (wydaje się dziś ) prostych skojarzeń?…

Istnieje spore ryzyko iż  Uran w Baranie, może  przynieść  operowanie najnowocześniejszymi  technologiami (zbrojeniowymi? informatycznymi? genetycznymi?)   przez ludzi o mentalności   człowieka  pierwotnego!

Czy powinniśmy  spodziewać  się powstania  legionów  małp z brzytwami???

Patrząc na Urana, który dodatkowo znajdzie się w konfiguracji  kwadratury z Plutonem w  Koziorożcu oraz opozycji z Saturnem w Wadze…

istotnie zadumać  należy się   nad zjawiskiem  regulacji międzynarodowych  w kontekście praw człowieka, rezolucji, paktów  , umów i wszelkiej maści  przepisów  będących w istocie martwymi…

Zdaje się  iż   wiele z tych, których  istnienie tworzyło względny   spokój   i  dawało poczucie bezpieczeństwa  , okazać  się  może  w ciągu  najbliższych  7 lat pozornymi i złudnymi…


Najgorsze co może  się  wydarzyć ,  to manipulacje w temacie inżynierii  genetycznej…rodzące nieprzewidywalne dziś  postaci mutantów…

A może to dzieje się już , pod postacią naszego mezaliansu z komputerem?

To , ze mózgi naszych dzieci , dla których obcowanie z komputerem jest  norma i  często  jedyna forma spędzania wolnego czasu.., działają inaczej  zostało zbadane i udowodnione naukowo…

Oczywiście,  możemy podywagować  także  o pozytywach  połączonych energii Marsa i Urana…

Tu akcent pada na niesamowita szybkość reakcji, energia tych planet przynosi błyskawiczne tempo ,chwytanie w lot, erupcje energii…a także jej „nośność’!

Do Urana dołączy wszak także Jowisz będący symbolem  kapłana, misjonarza, jedynego sprawiedliwego..

W odniesieniu do religii- kojarzy się ewidentnie z islamem….

Ale Jowisz wespół z Uranem w znaku Barana , może przynieść nam wysiew samozwańczych guru, przywódców, o wielkiej charyzmie i mocy oddziaływania…

ich atutem może  być  młodość , świeżość  oraz ..pochodzenie …

Zdaje się,  iż  w najbliższym roku  najbardziej pożądana cecha gwarantująca zdobycie zwolenników będzie  ideologiczna czy filozoficzna” dziewiczość”…

To znaczy ze do władzy  dojść  mogą  ludzie spoza establishmentu ,  kontestujący   ustalony porządek rzeczy!

Jest duza szansa na zaistnienie nowych, potężnych  idei – w jakiś sposób  odnoszących  się do odrodzenia  źródeł „człowieczeństwa ‚..

Uran w Baranie – dobitnie ukarze nam  zarówno kosmiczny  jak i w zwierzęcy wymiar naszego człowieczego pochodzenia…!


Poniżej galeria sławnych postaci , w horoskopie których Uran  widnieje w znaku Barana…