Archive for 25 grudnia, 2010

Astrologia a determinizm…

Przeznaczenie  rozdaje karty a my tylko gramy”

Schopenhauer

Jeśli ktoś nie stanowi  o sobie , jest o nim STANOWIONE”


Istnieją w astrologii nurty zwane astrologia humanistyczna oraz astrologia prognostyczn0- deterministyczną…( w skrajnej formie fatalistyczną)

Determinizm – to pogląd zgodnie z którym zdarzenia, w tym działania ludzkie , nie zachodzą  przez przypadek lecz są powodowane przez określone przyczyny .Determinizm zakłada ze wszystko co się dzieje dziać  się  MUSI..

Ta pierwsza używa wiedzy astrologicznej jako najlepszej metody diagnostycznej w analizie osobowości człowieka, ta druga zakłada iz horoskop  jest  planem  , który ukazuje przyszłe  zdarzenia na które nie mamy zbytniego wpływu!

Możemy ewentualnie poprzez  wiedzę o  nich , uprzednio odpowiednio się do nich przygotować by zminimalizować straty  oraz zmaksymalizować  zyski..

Zatem astrologia deterministyczna  przygotowuje nas na „boj z przeznaczeniem”  podsuwając najlepszej jakości zbroje, warownie, bunkry i strategie , ale nie gwarantuje POZYTYWNEGO  WYNIKU  tej WALKI.

Astrologia humanistyczna opisuje    człowieka  całościowo , w myśl  powiedzenia Saint -Exuperego iż „Żyć  to znaczy rodzic się powoli”…wierząc w postępy na drodze samorozwoju i  integracje  wewnętrzna!

Zatem z gruntu dwa nurty astrologiczne są w konflikcie…gdyż  jak możemy przewidywać przyszłe zdarzenia  z niezachwiana pewnością skoro   nie jesteśmy pewni kim stanie się człowiek, którego horoskop badamy ?

Jedni i drudzy uznają  kosmogram  za mapę  potencjałów – ale  determiniści  zdają się  pokładać mniejsza wiarę w siłę sprawcza i wolna wole człowieka!

Natomiast humaniści  zgodzą się z myślą iż „Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się , ale trzeba także wyzwolić powołanie”..

Johannes Kepler stwierdził iż horoskop pokazuje JAK jesteśmy usposobieni , a nie OKREŚLENI. Horoskop to wzór  lezący u podstaw życia każdego człowieka , jednakże stwierdzenie co z nim zrobimy , jak daleko popłyniemy z prądem lub jakie wyżyny osiągniemy , przekracza już możliwości interpretacyjne…

Horoskop zatem opisuje sytuacje wyjściowa , w jakiej rozpoczynamy swój ziemski żywot.Naszym zadaniem jest tak długo walczyć z napięciami , aż ostatecznie zdołamy zestroić wszystkie dysonanse w jedna harmonijna symfonie..

Brak nieharmonijnym aspektów nie gwarantuje szczęśliwego życia!;

przeciwnie właściciele  takich kosmogramów  mogą  popadać  w głębokie kryzysy, z powodu lenistwa, braku problemów a co za tym idzie  wyzwań…usypiających   ich dusze…

Z drugiej strony w horoskopach  wielkich ludzi, wybitnych jednostek  aż  roi się  od napięciowych  , trudnych aspektów – problemy i wysiłek  włożony  w ich pokonywanie stawały się  dla nich „schodami do nieba”…

Pytanie zasadnicze , zwłaszcza dla racjonalistów  wątpiących  w nauki ezoteryczne i- brzmi „Czy i jaki mamy wpływ na nasze życie?

Z drugiej strony ciekawym tematem do rozważań jest ,czy spotkanie na swej drodze osoby wtajemniczonej która  dokona odczytu naszego przeznaczenia, nie jest także wpisane w nasz los, czyniąc z nas uprzywilejowanych?

A co z tymi, którzy sami z wielka energia i pasja pragną  przeniknąć  mrok niepewnej przyszłości , a których religia katolicka określa mianem grzeszników, bezpardonowo chcących   poznać  wyroki najwyższego ?

Leon Zawadzki  tak podsumowuje takie wysiłki:

Jeśli człowiek chce odsłonić rąbek tajemnicy przyszłości tylko z lęku lub chęci wytargowania dla siebie jak najwięcej, to prowadzi bardzo niebezpieczną grę. Człowiek taki usiłuje igrać z Potęgami, których nie będzie w stanie zrozumieć ani nad nimi zapanować.”

Jeśli jesteś poważny i masz w sobie pokorę wobec Opatrzności i Przeznaczenia; jeśli rozumiesz, ku czemu cię one prowadzą, to masz wpływ na swój los. Jeśli natomiast chcesz igrać z losem, to – jak powiedział jeden z Mistrzów – lepiej było się nie urodzić temu, kto z pustej ciekawości podnosi zasłonę.”

Cytat pochodzi z http://www.logonia.org

Istnieje także dość rozpowszechniona teoria iz astrolog, tarocista, czy jasnowidz – ukazuje nam jedna z wielu możliwości , bowiem ma także ograniczony dostęp do „najważniejszej informacji…”

Rozwaga, refleksyjność dar obserwacji naszego życia- pozwala odnaleźć w nim pewien  stale powtarzający sie schemat, rytm, ton przewodni…

Mozna to nazwać  nicią  , która rozciąga się u naszych stop,  ukazując jedyna osobista drogę  poznania …linie losu.

Ta nic to być może  głos intuicji, cichy, czasem ignorowany  – to nasza wewnętrzna  mądrość …

Nic czasem wydaje sie napinać  popychając nas ku pewnym ludziom i zdarzeniom, a głos intuicji zdaje się krzyczeć z całych sił…!!!

Jak pisze Czesław Milosz w „Piesku przydrożnym”;

…Sa jeszcze niezliczone podstepy uczuciowe wobec siebie, powolne przekształcania całęj osoby , tak jakby jeden cel nadrzędny  , poza wola i wiedza , ciagnał w jednym kierunku i organizował przeznaczenie”.

Przepiękny , głęboki    obraz tematu  rozpoznawania przeznaczenia zawierają wszystkie filmy Krzysztofa Kieślowskiego  …

np”Przypadek”, „Podwójne  życie Weroniki”, „Czerwony”, „Dekalog”…

Kiedyś zapytano go o niesprawiedliwe wyroki losu, cytuje z pamięci, bo np ktoś traci nagle nogę czy oko, ?

Kieślowski  odparł,  cóż to nie jest takie istotne – bo jeśli  ktoś  jest skur…em  , to będzie  skur…em z okiem lub bez oka…

Pozostaje pogodzić się z faktem iz życie w swej potędze jest nieprzenikniona do końca tajemnica !

Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego. Marek Aureliusz (właśc. Marcus Aurelius Antoninus, 121-180)


Artur Barcis- uosabiajacy „straznika losu „, a moze anioła stroza?

Dekalog